Deklarácia - DHZ

Aktualizované 9. 5. 2018
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Deklarácia

Ĺubieň "PL"
Dňa 22. októbra 2010 v Malom Slavkove sa náš Dobrovoľný hasičský zbor stretol s poľskými kolegami s OSP Ľubieň.

Dôvod a účel stretnutia bolo nadviazať spoluprácu s touto organizáciou a tým aj upevniť partnerské vzťahy a priateľstvo medzi nami. OSP Ľubieň s touto spoluprácou s radosťou súhlasil. Naše pozvanie prijali a za prítomnosti našich členov a členov OSP Ľubieň, sme slávnostne podpísali "Deklaráciu spolupráce" medzi OSP Ľubieň a DHZ Malý Slavkov.
         
    


za OSP Lubieň podpísal Prezes p. Labuz Stanislav

za DHZ podpísal predseda p. Ladislav Oravec


Po podpísaní spolupráce nám bol predsedom OSP Labuzom Stanislavom odovzdaný "Ďakovný list", v ktorom ďakuje za našu účasť pri oslavách 100. výročia založenia OSP v Ľubni, ktoré sa konali dňa 18. júla 2010 v Ľubni 
(viď foto) a praje našej spolupráci v ďalšom období. Taktiež nám krásnym pohárom poďakovali za predchádzajúce a stále trvajúce priateľské vzťahy, našu pohostinnosť a atmosféru, v ktorej sa pri každom našom stretnutí cítia veľmi dobre. Boli sme obdarovaní aj plyšovým poľským hasičom - stražákom. Ako nám bolo povedané, takými plyšovými radosťami naši poľskí kolegovia obdarúvavajú deti pri rôznych dopravných, či živelných nešťastiach, pri ktorých sú prítomní a pomáhajú pri záchrane životov či majetku. 
  

To však nebolo všetko. Títo už naši družobní kolegovia a priatelia nám darovali aj hasičský automobil, ktorý sami používali na záchranu ich obyvateľov, majetku a pri rôznych nešťastiach. Veľmi sme sa tomu potešili, keďže ako dobrovoľníci sme nevlastnili vlastný hasičský automobil, ale na rôzne naše potreby či aktivity sme využívali obecnú Aviu.
A preto v tento slávnostný deň sme aj spoločne symbolicky pokrstili nášho nového pomocníka, ktorý je pre nás tak potrebný. Predseda OSP Ľubieň pán Labuz Stanislav, vyslovil želanie nech nám tento dar verne a spoľahlivo slúži pri rôznych potrebách tak ako im.


Po tomto slávnostnom krste nášho nového mobilného pomocníka, sa začala  v kultúrnom dome voľná zábava, pohostenie, tanec, spev a všetko čo k priateľstvu a dobrej zábave a nálade patrí do neskorých nočných hodín.

DHZ Malý Slavkov veľmi pekne ďakuje OSP Ľubieň, funkcionárom, členom a všetkým obyvateľom z tejto obce 
za už spomínanú podpísanú spoluprácu a za honosné dary, ktorými nás poctili


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky