História - DHZ

Aktualizované 9. 5. 2018
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História

Prvé hasičské družstvo bolo v obci založené už v roku 1893.
Jeho prvým veliteľom bol Jakub Šterbák, po ňom Ján Kredatus. 

V minulosti v mestách aj v dedinách pôsobili noční strážnici, ktorí mali zabrániť vzniku požiaru. 
V tichých nociach znel ich hlas:
"Uderila jedenásta hodina, chváľ každý duch Hospodina, 
opatrujte svetlo, oheň aby nebol ľuďom škode!"
Bolo treba takto ľudí upozorňovať, lebo oheň býval najväčším nepriateľom dediny. Neraz šarapatil "červený kohút" a za chvíľu priviedol ľudí na mizinu.
Významným medzníkom v dejinách protipožiarnej ochrany bol vznik dobrovoľných hasičských zborov. Na základe nariadenia Uhorského ministerstva vnútra číslo 53/88 z roku 1888 bola každá obec povinná založiť si útvar hasičstva, či už platený, dobrovoľný na spolkovom základe, alebo povinný zložený z mužov vo veku medzi 20 - 40 rokov, pod vedením predstavenstva obce. Zákonný článok číslo XXII z roku 1886 o obecnom zriadení v celom Uhorsku upravil pôsobnosť obcí v protipožiarnej ochrane a určil im povinnosť vydržiavať si vlastné hasičské zbory z obecných prostriedkov.

Podľa stanov schválených Krajinským úradom v Bratislave z 15.apríla 1932, Dobrovoľný hasičský zbor v malom Slavkove v roku 1931 vstúpil do Zemskej hasičskej jednoty.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Podľa spisov a dokumentov z roku 1973, ktoré vlastníme sme sa dočítali, že niektorí občania, ako napr. Martin Majerčák nar. 11.11.1899 a Šterbák Franc nar. 23.2.1901 boli členmi už od roku 1916.
Ján Majerčák (dôchodca) nar. 1901 a Ján Štancel nar.19.2.1904 boli členmi od roku 1920.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Podľa hasičskej ročenky z roku 1935 mal náš hasičský zbor 18 členov:

Veliteľ - MAJERČÁK Ján
Náhr. veliteľ - ŠTANCEL Ján
Tajomník - KOMIŇAK J.
Pokladník - KLAIN Ján
Dozorca majetku - KOMIŇAK J.
Revízori - PERIGNÁT Martin, KREDATUS Michal
Ján Majerčák                                                       František Štancel

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 14.1.1937 boli zvolení do funkcií títo páni:  

Predseda - MAJERČÁK Michal

Veliteľ - PERIGNAT Martin                                  
Tajomník - SPIELVOGEL Ľudovít
Podveliteľ - MAJERČÁK Ján
Pokladník - KONIŇAK František
Dozorca majetku - CHOROGVICKÝ Ján 
Revízor - KREDATUS Martin nar. 29.5.1910 
Revízor - MAJERČÁK Martin nar. 15.2.1915

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

K 31.12.1937 mal hasičský zbor 31 členov.

Dňa 22.2 1939 bol predsedom hasičského zboru zvolený Šterbák Martin nar. 1911, v tom čase aj starosta obce.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dnes má naš hasičský zbor 52 členov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
V našom archíve sa nachádzajú aj Hasičské listy (noviny) z roku 1937 a 1938. Je v nich zaujímavé čítanie, ktoré približuje fungovanie, chod a činnosť vtedajšej Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nižšie si môžete prečítať niektoré otázky dobrovoľných hasičov a odpovede na nich z hlavného centra hasičov z Hasičského domu v Turčianskom Sv. Martine.

                                                
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
A ďalšie zaujimavostí o Slavkovských hasičoch si môžete prečítať aj v nasledujúcej prílohe
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky