Odovzdanie hasičského automobilu - DHZ

Aktualizované 9. 5. 2018
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odovzdanie hasičského automobilu

Za účasti týchto hostí sa konalo odovzdávanie nového hasičského automobilu:
- podpredseda vlády a minister vnútra - Judr.Róbert KALIŇÁK
- poslanec Národnej rady SR - ing. Stanislav KUBÁNEK
- poslanec Národnej rady SR - ing. Peter GAŽI
- asistentka poslanca - Oľga VILČEKOVÁ
- podpredseda prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Spišská Belá -  Štefan BIEĽAK 
- štátny tajomník ministerstva vnútra SR - ing. Marián SALOŇ PhD
- prezident hasičského a záchranného zboru SR - gen. Judr. Alexander NEJEDLÝ
- prezident DPO SR - PhDr. Ladislav PETHÖ 
- generálny sekretár DPO SR - Vendelín HORVÁTH
- riaditeľ KR hasičského a záchranného zboru v Prešove - Ing.Ján GOLIÁŠ
- riaditeľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Kežmarku - Eduard KOLODZEJ
- okresný veliteľ DPO v Kežmarku - Ing. Jozef KOVALČÍK
- riaditeľ OV DPO v Kežmarku - Ivan LUČANSKÝ
- okresný veliteľ DPO v Kežmarku - Ján KROMKA
- prednostka OÚ v Kežmarku - Anna TKÁČIKOVÁ
- primátor mesta Kežmarok - Ján FERENČÁK
- starostka obce Žakovce - Katarína KRULOVÁ
- starostka obce Hradisko - Stanislava KELLNEROVÁ
- starostka obce Holumnica - Jana TUREKOVÁ
- starosta obce Ľubica - Ján KAPOLKA
- starosta obce Vlkovce - Ján KALATA
-
Vážení hostia, myslím, že  TV reláciu „V siedmom nebi“, kde sa plnia sny niektorým ľudom poznáte všetci.  V obci Malý Slavkov sa práve teraz uskutočňuje splnenie veľkého sna starostu obce, ale najmä Slavkovských hasičov.
 
 Týmito slovami začal starosta našej obce p. Ladislav Oravec v piatok 21.8.2015 svoje ďakovanie p. ministrovi Róbertovi Kaliňákovi, ktorý nám tento sen splnil a odovzdal nový hasičský automobil Iveco Daily s výbavou.

Náš dobrovoľný hasičský zbor vlastnil v 80-90 rokoch jedno vozidlo Tatru 805, ktorá sa dá povedať, že dobre slúžila. No však v roku 1994 svoju službu vypovedala a bola odpredaná na náhradné diely. 

Od tejto doby náš zbor nemal žiadne hasičské vozidlo.
Neskôr sme si vypomáhali v prípade potrieb len obecnou Aviou – Furgon, ktorá nám bola nápomocná pri rôznych akciách a potrebách, ktorá taktiež doslúžila.

22.10.2010 náš zbor podpísal „Deklaráciu o spolupráci“ s poľskými kolegami z OSP Lubieň, ktorí nám na znak spolupráce a partnerských vzťahov darovali hasičské auto ZUK.
Veľmi sme sa tomu potešili, pretože to bolo po dlhých rokoch opäť naše, „naše hasičské auto“, ktoré si opatrujeme do dnes.


Koncom roka 2013 sa nám podarilo kúpiť staršiu hasičskú Aviu, ktorú sme si svojpomocne opravili, spojazdnili, komplet vybavili príslušenstvom a začali používať. Pre nás hasičov to bolo opäť niečo viac, niečo čím sme už o niečo lepšie plnili svoje povinnosti a potreby vďaka tomuto automobilu. 


Na základe projektu EU sme zaslali aj my žiadosť na ministerstvo vnútra o pridelenie hasičskej techniky. Nikto z nás v niečo také ani neveril, aby nám do Malého Slavkova bola pridelená nová technika z tohto projektu, ale skúsiť sme to skúsili. Čo ak. Verili sme a utešovali, že veď nejaké tie zásluhy máme, pri pomoci pri povodniach a požiaroch doma či v susedných obciach, ktoré nás neraz povolali na pomoc. Každý rok sa zúčastňujeme na previerkach pripravenosti dobrovoľných hasičov. Dostali sme aj poďakovania za našu činnosť atď.
No a ono to naozaj prišlo a ten náš sen sa začal naplno plniť, keď nám bolo oznámene, že v piatok 21.8.2015 o 17:00 hod. nám odovzdá minister vnútra a podpredseda vlády Róbert Kaliňák pre nás vysnívaný ale potrebný automobil Iveco Daily.
  
Sen sa stal skutočnosťou a my dobrovoľní hasiči sľubujeme, že aj naďalej si svoje povinnosti budeme svedomite plniť, o to však lepšie s vylepšenou technikou.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky