Slávnosť sv. Floriána - DHZ

Aktualizované 10. 6. 2017
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slávnosť sv. Floriána

Získali sme vzácne relikvie patróna hasičov.
Dňa 3. júna2017 zažila naša obec Malý Slavkov výnimočnú sv. omšu. V rímskokatolíckom kostole pribudli relikvie hneď dvoch svätých.
„Tá iskierka tu bola už minulého roku, ale vtedy sa nám nepodarilo získať relikvie sv. Floriána. O to väčšiu radosť máme teraz. Rok 2017 je spojivkom dvoch významných výročí hasičov v Malom Slavkove. Minulého roku sme si pripomenuli 85. výročie vstupu hasičov z Malého Slavkova do Zemskej hasičskej jednoty a budúci rok to bude 125. výročie hasičov v obci Malý Slavkov, keď vzniklo prvé hasičské družstvo,“ hovorí člen dobrovoľného hasičského zboru v Malom Slavkove Ján Klein.
 

Relikvie ostanú v kostole natrvalo.
Všetci pozvaní hostia dostali inštrukcie, aby prišli v hasičských uniformách. Od požiarnej zbrojnice ku kostolu šiel v sobotu uniformovaný sprievod a do kostola slávnostný vstup so zástavami, dychovkou a kňazmi. Do omše boli zapojení hasiči, veľký úspech mala dychová hudba z poľskej družobnej obce Ĺubieň a slávnosť dopadla nad očakávania. „V kostole prebehol akt ustanovovania relikvií, ktoré ostanú v našom kostole natrvalo. Na konci bolo aj požehnanie relikviami. Majú u nás v kostole miesto po pravej strane pod Desatorom Božích prikázaní. Pre našu obec majú veľký význam aj v tom, že sú na Slovensku len v dvoch iných obciach,“ hovorí starosta obce Malý Slavkov Ladislav Oravec.
 
Pomohli kontakty:
Relikvie tohto svätca sa dajú získať vo Vatikáne, v Poľsku a Rakúsku. „Využil som kontakty vo Vatikáne, nakoľko tam mám tetu, sestru Júliu Kolumberovú, ktorá je vedúcou domácnosti kardinála Tomka, cez ňu to išlo,“ pokračuje p.Klein. Podľa jeho slov sa relikvie sv. Floriána na Slovensku nachádzajú už len v Zákamennom na Orave a v Plavnici. Viac ich je v Rakúsku, kde sa sv. Florián narodil aj zomrel, a v Poľsku, keďže sv. Florián je aj patrónom Poľska. Legenda hovorí o tom, ako išiel sv. Florián po meste a videl horiaci dom. Zobral vedro vody a začal tento dom hasiť. „Zázrak bol v tom, že z tohto vedra nikdy neubúdala voda, a tak prostredníctvom jedného vedra uhasil celý horiaci dom. Aj preto je znázorňovaný ako drží vedro vody a hasí horiaci dom,“ hovorí kňaz a rodák z Malého Slavkova František Perignát. Okrem hasičov je sv. Florián aj patrónom hrnčiarov, debnárov, kominárov či kováčov. Relikvie sv. Floriána spravuje vo Vatikáne dominikánsky rád, takže spolu s jeho relikviami dostali do Malého Slavkova aj relikvie sv. Dominika.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky