Prísny zákaz vypaľovania trávy - DHZ

Aktualizované 9. 5. 2018
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prísny zákaz vypaľovania trávy


Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou -

vypaľovanie trávy je prísne zakázané !!!
pod hrozbou vysokých sankcií !

Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým do výšky 331 €.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:
  • zakladať a udržiavať ohne 
  • používať otvorený oheň 
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov
Napriek tomu sa každý rok nájdu „snaživci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Požiar „Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život a to najmä z radov dôchodcov. Je to napríklad ľudská pohodlnosť - ľudia sa o svoj majetok celý rok nestarajú a na jar starú suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú. Problémom je aj nedostatočné právne vedomie, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú.”

plk. Ing. Eduard Kolodzej,
riaditeľ Oresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky